anti-kemalizm

YUNUS BAKİHAN ÇAMURDAN Ali Nesin’in yaptıkları artık ‘troll’lük boyutlarını da aştı, sosyal medyada ilgi dilenciliğini de. Her mesajının altında zuhur eden ve hocalarına toz kondurmayan liberal, ılımlı İslamcı, Kürt milliyetçisi amalgamı gösteriyor ki Nesin artık bir politik sembol, belki de ...